Vägjobb – Den trygga vägen

Vägjobb har arbetat med att skapa trygga trafikmiljöer sedan 2005. För varje år har vi tagit lärdom och utvecklats. Nu står vi bättre rustade än någonsin med personal, produkter och tjänster.

Det sker alldeles för många incidenter och allvarliga olyckor vid vägarbetsplatser runt om i landet. Därför delar vi nollvisionens målbild och välkomnar de ökande krav som ställs vid vägarbeten. Vägjobb är uppdaterade på alla gällande regelverk, drivande i att hitta nya lösningar och en trygg partner för att utveckla ert säkerhetsarbete på arbetsplatsen.

Vägjobb är en ärlig partner du kan lita på för kostnadseffektiva lösningar. Vi hjälper dig att skapa trygga lösningar anpassade efter dina behov. Hos oss kan du välja mellan att hyra eller att köpa. Hos oss kan du välja vad du vill ha hjälp med, helhetslösningar eller à la carte. Du väljer själv hur du vill använda våra tjänster. Vägjobb är en samarbetspartner du kan lita på och som låter dig fokusera på ditt arbete.

Välkommen att välja den trygga vägen – välkommen till Vägjobb.

Snabbfakta

 • Startades 2005
 • En del av Svevik Industri AB sedan 2018
 • Depåer i Stockholm, Göteborg och Örebro
 • Omsättning ca 80 Mkr
 • Medlemmar i Byggföretagen och SBSV
 • Kollektivavtal och försäkringar för alla medarbetare

Vår värdegrund

Vägjobbs värdegrund beskriver vad vi tror på, hur vi vill ha det och hur vi vill agera, både mot varandra, kunder och andra parter. Värdegrunden har utarbetats med bidrag och involvering från medarbetare hos Vägjobb och slutligt beslutats av bolagets ledning och styrelse

Säkerhet i Fokus
Vi bidrar till att trafikanter och personal i trafikmiljö kan komma hem oskadda varje dag.

 • Vi följer alltid uppsatta säkerhetsrutiner
 • Vi bistår våra kunder med en säker trafikmiljö
 • Vi är noga med att kontrollera våra egna arbetsplatser

Individuellt ansvarstagande
Vi blir en effektiv organisation och en värdefull partner till våra kunder

 • Vi känner ansvar för våra uppgifter
 • Vi utför våra arbetsuppgifter på rätt sätt, i rätt tid, och ber om hjälp i god tid när så behövs
 • Vi är alla ambassadörer för företaget

Långsiktigt affärsmannaskap
Vi blir ett lönsamt bolag med goda kundrelationer och en stark position på marknade

 • Vi utvecklar lönsamma och hållbara kundrelationer
 • Vi slösar aldrig med våra eller våra kunders resurser

Kontinuerlig utveckling
Vi blir en hållbar och marknadsdrivande aktör redo att möta framtidens krav

 • Vi uppmuntrar till att utmana varandra
 • Vi söker nya innovativa möjligheter
 • Vi söker kontinuerligt sätt att förbättra vår och våra kunders verksamhet

Respekt och omtanke
Vi blir en sammansvetsad och positiv grupp som skapar kundvärde

 • Vi bryr oss om våra kollegor och kunder
 • Vi hjälper varandra

Specialister på trafikanordningar

Vi är inte en vanlig UE, Vägjobb är en samarbetspartner som skapar värde till våra kunder. Vår främsta tillgång är våra medarbetare, det är Team Vägjobb som bygger företagets och våra kunders framgångar. Med engagemang och kompetens bidrar teamet till framgångsrika projekt.

Vi är Team Vägjobb