Beläggning

Vägjobb är experter på säkra och kostnadseffektiva lösningar för trafikreglering vid alla typer av beläggningsarbeten. Lösningen anpassas efter dina behov, dina kontrakt och trafiksituationen.

Som kund får du en kunnig arbetsledare på plats som ser till att arbetet sköts enligt vårt kvalitetssäkrade system. Alla medarbetare har genomgått Trafikverkets kravutbildningar men också en utbildning i Vägjobbs regi så vi säkerställer kunskapsnivån.

Vi löser helheten med TA-planer, material, etablering och personal.
Enkelt, utan kostsamma avbrott och med säkerhet för arbetare och trafikanter.

Kontakta din närmaste depå för mer information.

TA-tjänster med kvalitet

Det är skillnad på utförande och riktigt bra utförande. Kontakta oss när du vill ha kompetenta och engagerade TMA-chaufförer, trafikvakter och trafikservicemedarbetare till ditt projekt. Team Vägjobb kommer i rätt tid och får jobbet gjort så du kan fokusera på din egen produktion.

Kontakta oss

Vägjobb i Sverige AB

Adress

Kryptongatan 6, 703 74 Örebro

010-499 25 60
brev@vagjobb.se

Följ oss på sociala medier