TA-planer för kommunerna och Trafikverket

Ska du arbeta i anslutning till trafik behöver du en Trafikanordningsplan (TA-plan). Vägjobb hjälper dig att upprätta TA-planer som skapar säkra arbetsplatser för personal och trafikanter.

Vägjobb producerar hundratals TA-planer varje år och garanterar hög servicenivå med godkända planer i både statliga- och kommunala vägnät. Vi arbetar i de senaste programmen och har kompetens i alla gällande regelverk.

Vi planerar och utformar av avstängningen tillsammans med dig, ritar TA-planen, ordnar de tillstånd som krävs samt sköter kontakt och dialog med beställare. Genom bevisad kompetens har vi goda kontakter med handläggare på Trafikverket, Stockholm stad och de flesta övriga kommuner i landet.

Ta med oss i tidigt skede i din planering så säkrar du att bästa möjliga trafiklösning och att TA-planen godkänns av Trafikverket eller kommun i god tid innan projektet ska starta.

Vi hjälper dig hela vägen

Våra kunder är specialister på att bygga – Vägjobb är specialister på trafikanordningar och områdesskydd. Vi ger dig möjlighet att fokusera på det du gör bäst medan vi hjälper dig hela vägen från TA-plan och hyra av material till etablering, tillsyn och andra tjänster du behöver i ditt projekt.

Infrastruktur & byggnation

Vägjobb i Sverige AB

Adress

Kryptongatan 6, 703 74 Örebro

010-499 25 60
brev@vagjobb.se

Följ oss på sociala medier