Trafikanordningar för effektiva bygg- och anläggningsprojekt

Vägjobb ger dig kostnadseffektiva helhetslösningar, från TA-plan till hyra eller köp av TA-material, TMA, etablering, tillsyn och underhåll. Eller så väljer du bara det du behöver, med våra flexibla lösningar anpassar vi våra tjänster efter dina behov.

Vägjobb arbetar med tydliga arbetsmetoder där arbetsberedning och planering följs av effektiva etableringar med tydlig dokumentation och kvalitetskontroll. Vi har bevisat vår kompetens i projekt utförda i de tuffaste trafikmiljöerna som Skurubron, Sergels torg och E6 genom Göteborg.

Vägjobbs medarbetare är specialister på att hitta effektiva och säkra lösningar, planlägga och genomföra stora och små etableringar och omläggningar. Vägjobb har viljan och engagemanget att göra ett bra jobb. Trafiklösningar är vår specialitet och vi sätter stolthet i vårt arbete.

Hyra – En bra affär

Hyr ditt TA-material så får du rätt material och områdesskydd utan stora investeringar. Du betalar bara hyra för det TA-material som du behöver och när du använder det. Hyra ger dig flexibilitet i projektet när ditt behov av barriär, vägmärken och trafikbuffertar varierar under arbetets gång.

Kontakta oss