UN Global Compact

Som bolag inom Svevik Industri AB omfattas Vägjobb av koncernens medlemskap i UN Global Compact. Vägjobb respekterar, följer och stödjer alla delar av UN Global Compacts 10 principer och arbetar aktivt med målsättningar och uppföljning årsvis. Dessa principer ligger till grund för alla företagets policyer.

Mänskliga rättigheter

PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande.
PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av
mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete.
PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete.
PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Korruption

PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Policydokument

Arbetsmiljöpolicy

Code of Conduct

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Rutin – aktiva åtgärder mot diskriminering

Rutin – Hot och våld

Trafiksäkerhetspolicy

Allmänna villkor

Integritets- och personuppgiftspolicy

Allmänna köp- och leveransvillkor

Specialister på trafikanordningar

Vi är inte en vanlig UE, Vägjobb är en samarbetspartner som skapar värde till våra kunder. Vår främsta tillgång är våra medarbetare, det är Team Vägjobb som bygger företagets och våra kunders framgångar. Med engagemang och kompetens bidrar teamet till framgångsrika projekt.

Vi är Team Vägjobb

Vägjobb i Sverige AB

Adress

Kryptongatan 6, 703 74 Örebro

010-499 25 60
brev@vagjobb.se

Följ oss på sociala medier