Integritets- och personuppgiftspolicy

Uppdaterad: 2023-01-25

Vägjobb i Sverige värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och hur du gör för att få uppgifter borttagna.

Syfte

Vägjobb i Sverige behöver dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav och för att ge dig service exempelvis i form av återkoppling, offerter, avtal, leveranser, information, marknadsföring och uppföljning.

Insamling och användning av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter vid kontakt via telefon, e-post, enkäter, undersökningar, sociala media, anmälningar till kurser och arrangemang eller via formulär på vår hemsida men även uppgifter du lämnar till våra medarbetare.
Personuppgifterna vi behandlar är exempelvis: Namn, telefonnummer, mejladress, adress, befattning samt uppgifter du självmant registrerar, uppger eller publicerar.

Personuppgifterna som vi samlar in sparar vi i våra interna system, och använder i kontakten med dig, exempelvis genom att ringa, mejla och skicka nyhetsbrev. Vi kan komma att komplettera uppgifterna med information från offentliga register som Bolagsregistret och med information från er webbplats.

I vårt rekryteringsarbete använder vi din data i form av CV, ansökningsmaterial, referenser och intyg. När du söker jobb hos oss lämnar du samtycke i vårt ansökningsformulär där du godkänner att vi hanterar dessa uppgifter. När rekryteringsarbetet är avslutat raderas dina uppgifter.

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som de är relevanta för vår kontakt, eller så länge som det på grund av lagkrav på dokumentation och bokföringsåtgärder är nödvändigt. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Cookies

När du använder vår webbplats samlar vi in information med hjälp av cookies, t ex din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket. Vi använder t.ex. Google Analytics, Clicky Web Analytics och Facebook pixlar för att samla in anonym statistik.

Knappar på vår webbsajt ger dig möjlighet att dela innehåll från vår webbplats till sociala medier (Facebook, Twitter, Google+, Linkedin). Dessa tjänster sätter 3:e parts cookies på vår webbplats.

Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Du hittar information om hur du stänger av cookies i din webbläsare på youronlinechoises.com »

Lagring och utlämning av personuppgifter

Vägjobb i Sverige har rutiner för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. I grunden är det endast de medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Personuppgifter kan komma att lagras och hanteras hos våra samarbetspartner såsom systemleverantörer, leverantörer av IT-tjänster och liknande partners för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Samtliga samarbetspartner har policyer som säkerställer att de uppfyller alla lagkrav gentemot oss och dig som kund. Vägjobb i Sverige lämnar inte ut dina personuppgifter till andra parter om det inte finns en laglig skyldighet för sådan information.

Samtycke och rättigheter

Du har rätt att ta del av och påverka den information vi sparar om dig. Vi kommer på eget eller ditt initiativ att rätta de uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att få ta del av vilka uppgifter vi sparar om dig, begära att vissa uppgifter raderas, uppdateras eller begränsa vår användning av dina personuppgifter, t ex i marknadsföringssyfte. Kontakta då personuppgiftsansvarig på mejl: personuppgiftsansvarig@vagjobb.se

Återkallar du ditt samtycke raderar vi dina personuppgifter. Du har även rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring utan att i övrigt radera dina uppgifter.

Ansvar

Vägjobb i Sverige är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att all behandling sker enligt gällande lagstiftning. Har du frågor angående vår personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta oss på mejl: personuppgiftsansvarig@vagjobb.se

Om du anser att vi brister i vår hantering av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss via personuppgiftsansvarig@vagjobb.se så att vi kan rätta till eventuella fel. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Du kan läsa mer om hur den ska tillämpas och vilka rättigheter du som enskild har när det gäller din personliga integritet på Datainspektionens webbplats: integritetsskyddsmyndigheten.se

Personuppgiftsansvarig

Har du frågor angående vår Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på:

personuppgiftsansvarig@vagjobb.se

Vägjobb i Sverige AB

Adress

Kryptongatan 6, 703 74 Örebro

010-499 25 60
brev@vagjobb.se

Följ oss på sociala medier