Trafikreglering med vakt och lots

Trafikreglering med ansvarstagande trafikvakter ökar säkerheten för både personal och trafikanter. Ibland kombineras vakt med lots eller dubbellots som leder trafiken förbi arbetsområdet.

Trafikvakterna kallas även flaggvakter eller signalvakter och våra trafikvakter arbetar även som grindvakt, logistikvakt och byggvakt. De hanterar trafiken vid vägbyggen, etableringar, beläggningsarbete, sprängningar och andra tillfällen trafiken måste regleras.

Vägjobb förstår vikten av välutbildad och engagerad vägpersonal. Alla medarbetare har genomgått Trafikverkets kravutbildningar men också en utbildning i Vägjobbs regi så vi säkerställer kunskapsnivån. Dessutom vidareutbildar vi viss personal till arbetsledare vilka fungerar som kontaktpersoner på plats.

Med lots som styr hastigheten genom arbetsområdet får du bättre trafikflöde och ökad trafiksäkerhet vid vägarbete eller beläggningsentreprenad. Våra lotschaufförer kör fullt utrustade bilar klassade i miljöklass Euro 6. Lots kombineras med trafikvakt eller trafikljus.

TA-tjänster med kvalitet

Det är skillnad på utförande och riktigt bra utförande. Kontakta oss när du vill ha kompetenta och engagerade TMA-chaufförer, trafikvakter och trafikservicemedarbetare till ditt projekt. Team Vägjobb kommer i rätt tid och får jobbet gjort så du kan fokusera på din egen produktion.

Kontakta oss