Tung avstängning

Krocktestade och godkända barriärer

Vägjobb erbjuder flera krocktestade skyddsbarriärer och trafikbuffertar som vägleder trafikanter samtidigt som det skapar ett säkert arbetsområde för dina medarbetare. Barriärerna används även som skalskydd och kan då kompletteras med staket, bullerskydd eller panel.
Våra längsgående energiupptagande skydd är ProGuard CB, ProGuard City och GP-Link. För tvärgående energiupptagande skydd har vi trafikbuffert (däckbuffert) för olika hastighetskrav och vägbredd.

Vilken barriär som ska användas styrs av de krav som ställs av Trafikverket eller kommunen där arbetet ska utföras. Lägsta godkända kapacitetsklass på Trafikverkets och nästan alla svenska städer är kapacitetsklass T2. Högre krav kan ställas i kontraktet som styr arbetet men aldrig lägre. Alla skyddsbarriärer som säljs av Vägjobb minst godkända i T2.

ProGuard City

ProGuard City, den perfekta citybarriären i stadsmiljö är krocktestad enligt EN1317 och godkänd i kapacitetsklass T2.

ProGuard CB

ProGuard CB är en snabbetablerad fristående barriär med testlängd från 26,1 meter.

GP-Link

GP-Link är en räckesbarriärer av betong som skapar ett tryggt arbetsområde och en säker uppdelning av trafiken.

xxx

xxx

Köp dina trafikanordningar här

I vår webbutik kan enkelt köpa stora delar av vårt sortiment av trafikanordningar. Här finns allt från vägmärken och skyltbärare till betongbarriärer och annan tung avstängning. Har du andra önskemål eller vill ha offert till ett större inköp kontaktar du oss via offert@vagjobb.se

Webbutik