Utbildningar i Arbete På Väg (APV)

Vägjobb erbjuder APV-utbildningar inriktade på att ge din personal all kompetens och kunskap som krävs för vägarbeten. Arbete i trafikmiljö kräver rätt utbildning, vi skapar ett skräddarsytt upplägg som passar er och era förutsättningar.

Bra lärare är en förutsättning för en lyckad utbildning – Vägjobbs behöriga och populära lärare får toppbetyg i kursutvärderingarna. APV står för Arbete På Väg, APV-utbildningarna är generella men vi anpassar dem efter era förutsättningar och arbetsuppgifter för bästa möjliga resultat.

Vägjobb är specialister på att genomföra företagsanpassade APV-kurser som tar hänsyn till ert kompetensbehov och förbereder för eventuella certifieringar. Vi utbildar på plats hos er, på konferensanläggning eller i våra fräscha utbildningslokaler i Stockholm, Göteborg eller Örebro.

Vi hjälper dig hela vägen

Våra kunder är specialister på att bygga – Vägjobb är specialister på trafikanordningar och områdesskydd. Vi ger dig möjlighet att fokusera på det du gör bäst medan vi hjälper dig hela vägen från TA-plan och hyra av material till etablering, tillsyn och andra tjänster du behöver i ditt projekt.

Infrastruktur & byggnation