Vägjobb är en komplett leverantör av produkter för tryggare trafikmiljöer

Hos Vägjobb kan du hyra eller köpa avstängningsmaterial, vägmärken, barriär och annan tung avstängning, områdesskydd, grindar, staket och annat avspärrningsmaterial, farthinder, trafikljus, material för trafikstyrning och allt annat du kan tänka dig som ökar säkerheten vid arbetsplatser i trafikmiljö.

Vägjobb erbjuder hög servicenivå genom egen tillverkning och ett brett sortiment genom väl utvecklade samarbeten med utvalda leverantörer.

Med Vägjobbs TA-produkter och områdesskydd kan du skapa trygga och effektiva trafikflöden som tar hänsyn till säkerheten för arbetare och övriga som kommer i kontakt med arbetsområdet.

Köp ditt TA-material i vår webbutik.

För hyra eller köp av större volymer av material kontakter du din närmaste depå.

Hyra – En bra affär

Hyr ditt TA-material så får du rätt material och områdesskydd utan stora investeringar. Du betalar bara hyra för det TA-material som du behöver och när du använder det. Hyra ger dig flexibilitet i projektet när ditt behov av barriär, vägmärken och trafikbuffertar varierar under arbetets gång.

Kontakta oss

Vägjobb i Sverige AB

Adress

Kryptongatan 6, 703 74 Örebro

010-499 25 60
brev@vagjobb.se

Följ oss på sociala medier