Markeringsskärmar

Markeringsskärmar

Under markeringsskärmar hittar du sidomarkeringsskärmar X3, markeringsskärm för hinder X2 och markeringspilen X1 för skarp kurva eller sidledes förflyttning, exempelvis om körfältet upphör. Markeringsskärmar används för att varna föraren för körbanans kant, tvärgående hinder eller skarp kurva.

Söker du andra markeringsskärmar än de som finns i butiken ber vi dig att mejla din förfrågan på offert@vagjobb.se.

X1 Markeringspil "Chevron"

X1 Markeringspil

X1 anger att föraren måste svänga kraftigt i pilens eller pilarnas riktning, exempel vid en kurva.

X2 Markeringsskärm

X2 Markeringsskärm

X2 anger att framkomligheten är inskränkt på grund av hinder eller att vägen är helt eller delvis avstängd för trafik.

X3 Sidomarkeringsskärm

X3 Sidomarkeringsskärm

X3 anger vägens eller körbanans kant och skiljer trafikriktningar åt vid mötespassager. X3 visar att fordonet ska köras på den sida som de gula fälten lutar ned mot.

xxx

xxx

Köp dina trafikanordningar här

I vår webbutik kan enkelt köpa stora delar av vårt sortiment av trafikanordningar. Här finns allt från vägmärken och skyltbärare till betongbarriärer och annan tung avstängning. Har du andra önskemål eller vill ha offert till ett större inköp kontaktar du oss via offert@vagjobb.se

Webbutik