Tillstånd och ansökningar för ditt arbete

Vägjobb hjälper dig med tillstånd för markupplåtelse, polistillstånd, schakt- och öppningstillstånd samt andra tillstånd som kan krävas vid ditt projekt.

Vilka tillstånd som krävs kan vara olika i respektive kommun men enligt ordningslagen krävs tillstånd för att använda offentlig plats till något annat än vad som sägs i detaljplanen. Vägjobb hjälper dig med smidig hantering av de tillstånd du behöver vid etablering av arbetsområden.

Våra tillståndshanterare ordnar ansökan och kontakterna med kommuner och polis när du etablerar bodar, byggställningar, hissar, kranar, containrar, stängsel eller annat områdesskydd och ser till att allt är färdigt i tid så du kan fokusera på bygget.

Vi hjälper dig hela vägen

Våra kunder är specialister på att bygga – Vägjobb är specialister på trafikanordningar och områdesskydd. Vi ger dig möjlighet att fokusera på det du gör bäst medan vi hjälper dig hela vägen från TA-plan och hyra av material till etablering, tillsyn och andra tjänster du behöver i ditt projekt.

Infrastruktur & byggnation