För våra leverantörer

Att vara leverantör till Vägjobb i Sverige

Vägjobb prioriterar säkerhet, kvalitet och miljö – både i vårt eget arbete och vid valet av leverantörer. För att vara leverantör till Vägjobb förväntar vi oss att du lever upp till våra krav inom dessa områden. Vi förväntar oss även att du stödjer och efterlever våra värderingar som innebär en strävan att göra rätt för oss mot anställda och affärspartners, skapa en trygg arbetsmiljö samt att inte acceptera diskriminering, tvångs- och/eller barnarbete eller korruption och mutor.

Organisationsnummer
556678-5407

Leveransadress Örebro
Vägjobb i Sverige AB
Kryptongatan 6
703 74 Örebro

Leveransadress Stockholm
Vägjobb i Sverige AB
Rörvägen 51
136 50 Jordbro

Leveransadress Göteborg
Vägjobb i Sverige AB
Äsperedsgatan 6A
424 57 Gunnilse

Fakturor skickas i PDF-format till
lev.faktura@vagjobb.se

Pappersfakturor hanteras ej.
Eventuella bilagor till fakturan infogas i samma PDF-fil

Fakturan ska innehålla

  • Vår beställares/referenspersons namn.
  • Märkning med vårt ordernummer eller enligt uppgift från beställaren.
  • Endast ett ordernummer per faktura godkänns.
  • Eventuellt fakturaunderlag ska översändas i A4-ark.
  • 30 dagars betalning gäller från ankomst till oss.
  • Vi accepterar ej fakturaavgifter eller dylika tillkommande kostnader.
  • Leveransadress ska anges.

Vägjobb – En partner att lita på

Vägjobbs fokus är att skapa trygga trafikmiljöer och att vara en trygg partner till våra kunder. Vår egen trygghet bottnar i att vara en del av Svevik Industri AB och våra medarbetares engagemang. Vägjobbs mål är att vara en samarbetspartner som utvecklas tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Vägjobbs väg

Vägjobb i Sverige AB

Adress

Kryptongatan 6, 703 74 Örebro

010-499 25 60
brev@vagjobb.se

Följ oss på sociala medier