Allmänna köp- och leveransvillkor

Ordererkännande

Säljaren Vägjobbs ordererkännande är bindande för köparen. Vägjobb förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felskrivningar eller systemfel som resulterat i felaktigt pris eller annan vital information fram till dess ordererkännande är skickat.

Leveranstid

Angiven leveranstid är ungefärlig. Säljaren Vägjobb fritar sig från ersättningsskyldighet i händelse av leveransförsening orsakad av omständigheter utanför vad Vägjobb råder över.
Alla orderbekräftelser är angivna med förbehåll av force majeure, transporthinder, utbrott av Covid-19 eller annan likartad smitta samt med förbehåll för oförutsatta driftsstörningar.

Fraktvillkor

Vid köp av vägmärken och varningstält är frakten alltid 200 kr så länge produkten ryms på en pall (120x80cm) och inte väger mer än 5kg/st. Frakt tillkommer alltid vid köp av stolpar, fotplattor, staket/stängsel, farthinder, barriärer, betongprodukter och andra skrymmande/tunga produkter. Frakten beräknas separat efter lagd order och finns med på ett ordererkännande som skickas från någon av våra ordermottagare. Leveransvillkoret ”Fritt vårt lager” gäller. Försändelser sker på köparens risk. Produkterna kvarstår i Vägjobbs ägo till dess att full betalning erhållits.

Anmärkning

Anmärkning mot leverans skall framställas inom 48 timmar efter mottagandet.

Betalning

Betalning via fakturabetalning efter sedvanlig kreditkontroll. Betalningsvillkor, 30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 % och ett faktureringstillägg på 50 kr i påminnelseavgift. Vid för sen betalning skickar vi två betalningspåminnelser, om inte betalningen skett inom tio dagar efter den andra påminnelsens utskriftsdatum överlämnar vi ärendet till inkasso/ kronofogdemyndigheten. Äganderättsförbehåll gäller till dess att köpet betalats till fullo.

Pris

Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt och fraktkostnader. Priserna är baserade på gällande produktionspriser och valutakurser vid tidpunkt för offert eller ordererkännande. Vägjobb äger rätt att ändra offererade/avtalade priser om kostnader för leveransens fullgörande kan öka till följd av höjda råvarupriser, valutakursförändringar eller annan orsak utanför Vägjobbs kontroll.

Ansvar

Där levererad vara visar sig vara ha material- eller fabrikationsfel förbinder sig Vägjobb att byta ut eller återta den felaktiga varan till fakturerat pris. Innan eventuell retur/utbyte/återtagande reklamation på grund av material- eller fabrikationsfel skall reklamation göras till Vägjobb. Vägjobb fritar sig från varje anspråk på ersättning på skada, stillestånd eller andra kostnader direkt eller indirekt som kan uppstå för köparen.

Ångerrätt, reklamation och retur

Kontakta alltid Vägjobb innan reklamation, ångrat köp och eventuell retur. Enligt ”Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” gäller inte ångerrätten när köpet avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Det innebär att skyltar och annat material som är måttanpassade och specialtillverkade ej kan returneras.
För övriga produkter gäller att du får öppna förpackningen och bedöma varan. Varan måste vara i oförändrat skick för att du ska kunna ångra köpet. Produkten ska returneras i originalemballagemed alla eventuella tillbehör. Eventuella returer sker på din egen bekostnad undantaget om varan är defekt eller om vi har packat/skickat fel. Returer skall ske inom 10 dagar från det att du mottagit varan och ska skickas som paket, inte mot postförskott.

Vägjobb i Sverige AB

Adress

Kryptongatan 6, 703 74 Örebro

010-499 25 60
brev@vagjobb.se

Följ oss på sociala medier